Zlo se najprije očituje u neposlušnosti, koja onda prelazi u nasilje i kulminira ubijanjem. U poslušnosti je dakle sloboda srca od svakoga zla. Ovoga puta misnu propovijed nam je držao naš brat Franjo, član Družbe Isusova. Poslušajte kako nas je brat Franjo pozvao da promišljamo o tome kakav sam ja čovjek, kakav je moj odnos prema Bogu? Kakav je moj odnos prema samome sebi? Što mi to oduzima vrijeme, osjećaje, mir? Što mi oduzima moj duhovni život? Mudrost duhovnog života jest da sve ono što u život je suvišno, nepotrebno, grešno, da možemo odbaciti i lako hodati prema Cilju. Radosti, nadi i miru. Prema Vrhu.

ČITANJA: Post 37, 3-4.12-13a.17b-28; Ps 105, 16-21; Mt 21, 33-43.45-46 Mt 21 , 33-43.45-46

Ovo je baštinik! Hajde da ga ubijemo!

Čitanje svetog Evanđelja po MatejuU ono vrijeme: Reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim: »Drugu prispodobu čujte! Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njemu tijesak i podiže kulu pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod. A vinogradari pograbiše njegove sluge pa jednoga istukoše, drugog ubiše, a trećega kamenovaše. I opet posla druge sluge, više njih nego prije, ali oni i s njima postupiše jednako.«»Naposljetku posla k njima sina svoga misleći: ‘Poštovat će mog sina.’ Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom: ‘Ovo je baštinik! Hajde da ga ubijemo i imat ćemo baštinu njegovu!’ I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju.«»Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima?« Kažu mu: »Opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima što će mu davati urod u svoje vrijeme.«Kaže im Isus: »Zar nikada niste čitali u Pismima: Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo — kakvo čudo u očima našim!Zato će se — kažem vam — oduzeti od vas kraljevstvo Božje i dat će se narodu koji donosi njegove plodove!«Kad su glavari svećenički i farizeji čuli te njegove prispodobe, razumjeli su da govori o njima. I tražili su da ga uhvate, ali se pobojaše mnoštva jer ga je smatralo prorokom.Riječ Gospodnja.