Izjava o privatnosti

NEWSLETTER – GDPR

Davanjem suglasnosti za primanje newslettera Studenskog katoličkog centra Palma, Zagreb,
ulica Junija Palmotića 31, OIB: 98023806945 (dalje: SKAC Palma).
SKAC Palma ima položaj voditelja obrade Vaših osobnih podataka.
Pravila zaštite osobnih podataka primjenjuju se od 25. svibnja 2018. godine.
U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi postupanja ili zaštite Vaših osobnih podataka,
obratite nam se na adresu skac@skac.hr.

PREDMET OBRADE
Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali prilikom prijave za primanje newslettera na
našim internetskim stranicama, odnosno adresu elektroničke pošte, ime i prezime, poštanski
broj, grad te broj telefona.
Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
– kako bismo Vam dostavljali naš newsletter. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših
osobnih podataka je naš legitimni interes, zbog Vašeg zahtjeva za primanje
newsletter-a
– kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za
provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih
podataka je naš legitimni interes.

PRISTUP OSOBNIM PODACIMA
Vaše osobne podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo sukladno važećim
zakonskim propisima i najboljoj praksi.
Treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka samo u niže opisanim
situacijama:
– nadležna tijela kod provedbe nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja. U
tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju sukladno njihovim zakonskim
ovlastima
– nadležna tijela (policija, državno odvjetništvo, sud itd.) u slučaju provođenja sudskih i
drugih istovrijednih postupaka.

KOLAČIĆI (cookies) – korištenje i pohranjivanje
Naše internet stranice koje posjećujete koriste kolačiće. Kolačićima se smatraju datoteke
male veličine koje se privremeno pohranjuju na Vašemu tvrdom disku, što našoj internet

stranici omogućava prepoznavanje Vašega računala prilikom sljedećeg posjeta stranici SKAC
Palma.
Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa
korisnika i/ili posjetitelja, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pregledniku i slično, ali
pritom ne identificiraju osobu.
Kolačići koji se pohranjuju služe u analitičke i statističke svrhe i za funkcioniranje svih značajki
internetske strance i boljeg korisničkog iskustva. Ti kolačići mogu biti stalni kolačići koji na
računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta te privremeni kolačići koji se pohranjuju
samo tijekom posjeta stranici.
Kolačićima trećih strana SKAC Palma se koristi za dobivanje statističkih podataka o
posjećenosti i načinu upotrebe naše internet stranice. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP
adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne
statističke podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom
obliku.
Ovisno o postavkama na Vašem internetskom pretraživaču, kolačići se mogu automatski
prihvaćati. Ako niste suglasni njihovom upotrebom, kolačiće možete u bilo kojem trenutku
lako izbrisati i/ili trajno isključiti na vašem računalu ili mobilnom uređaju pomoću postavki
preglednika kojim se koristite.
Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se
koristite. Napominjemo kako je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naše
internet stranice te sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje
značajki naše internet stranica ili uzrokovati drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.

RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA
Za podatke gdje postoji zakonom određen rok čuvanja, Vaše podatke čuvamo za vrijeme tog
razdoblja te ih nakon toga brišemo.
Osobne podatke koje obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa, čuvamo sve dok
postoji naš legitimni interes.
Osobne podatke koje obrađujemo na temelju Vaše suglasnosti, čuvamo sve dok imamo Vašu
suglasnost. U slučaju povlačenja suglasnosti, iste brišemo u najkraćem, nama mogućem,
roku.

PRAVA KORISNIKA
Imate nas pravo tražiti potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke, kao i pristup Vašim
osobnim podacima koje obrađujemo. Isto pravo možete ostvariti na način da svoj zahtjev
pošaljete na skac@skac.hr te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev korisnika“. Po primitku
poruke, poslati ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.

Imate pravo zatražiti ispravak Vaših netočnih osobnih podataka, kao i pravo nadopuniti Vaše
osobne podatke. Isto pravo možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete na
skac@skac.hr te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev korisnika“. Po primitku poruke, poslati
ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.
Imate pravo preuzeti i tražiti prijenos Vaših osobnih podataka. Isto pravo možete ostvariti na
način da svoj zahtjev pošaljete na skac@skac.hr te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev
korisnika“. Po primitku poruke, poslati ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.
Imate pravo prigovoriti na obradu Vaših osobnih podataka kao i općenito na naš način
postupanja s Vašim osobnim podacima. Isto pravo možete ostvariti na način da svoj zahtjev
pošaljete na skac@skac.hr te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev korisnika“. Po primitku
poruke, poslati ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.
Imate pravo u svakom trenutku povući privolu za daljnju obradu osobnih podataka.
Povlačenje privole ne utječe na obrade izvršene na temelju privole prije njezina povlačenja.
Isto pravo možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete na skac@skac.hr te kao Naslov
poruke navedete „Zahtjev korisnika“. Po primitku poruke, poslati ćemo Vam potvrdu
urednog primitka Vašeg zahtjeva.
U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim tijelom za zaštitu osobnih
podataka – Agencijom za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr), vezano uz obradu i zaštitu
Vaših osobnih podataka.