U srijedu 22. siječnja 2020. je u prostorima Zdravstvenog veleučilišta održano predstavljanje projektnih aktivnosti studenata Zdravstvenog veleučilišta u sklopu projekta “Zdravstvo u zajednici”. Na predstavljanju su sudjelovale naše Marija, Katarina i Vesna, zajedno s partnerima: Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Put U Život – PUŽ , Zdravstveno veleučilište Zagrebcentar Sirius koji je ujedno i nositelj cijelog Projekta. Studenti su ove godine radili s djecom s teškoćama te su im pripremili didaktičku ploču, poučavali su osnovnoškolce asertivnoj komunikaciji te su volontere poučavali kako pružati prvu pomoć. 
Projekt ide prema svom završetku, a mi se radujemo budućim suradnjama sa svim partnerima  i novim društveno korisnim učenjima.