Imajući pred sobom, na poseban način u ovom mjesecu, Blaženu Djevicu Mariju, Ženu nad ženama, postavili smo si pitanje koje ste si vjerojatno postavljaju svi oni koji se barem jednom našli na nekoj volonterskoj akciji.

Dugogodišnjim volonterskim iskustvom u SKAC-u i promatrajući ostala mjesta gdje mladi volontiraju, mogla sam primijetiti kako je broj žena uvijek nekako premašivao broj muškaraca. Uz to što su svi koji imaju bilo kakvo iskustvo volontiranja mogli primijetiti isto, postoje neke svjetske, ali i lokalne statistike i brojke koje to potvrđuju. U istraživanju koje sam za vrijeme studija psihologije provela s kolegicama, a imalo je u središtu mlade volontere, od 147 sudionika, čak 119 bile su žene.1  No, nije to slučaj samo u Hrvatskoj. Da žene volontiraju više, vidljivo je i iz nalaza Nacionalnog istraživanja volonterskog iskustva 2 u kojem je sudjelovalo više od 20 milijuna ljudi. Rezultati pokazuju kako je od ukupnog broja žena koje su sudjelovale u istraživanju volontiralo čak 40% njih, dok je kod muškaraca taj postotak bio manji za 5%. 

Moja znatiželjna priroda, ali vjerujem i znatiželja mnogih od vas dovodi nas do pitanja – zašto žene volontiraju više od muškaraca? Postoje li neki čimbenici koji privlače samo žene pa se muškarci ne odazivaju? Ili su muškarci i žene toliko različiti? 

Postoje mnoga objašnjenja, a ovdje ćemo navesti samo neka. 

Kulturalna očekivanja i uloga muškarca

Još od davnina postoji onaj prikaz muškarca kao lovca i onoga koji skrbi za obitelj donoseći hranu ili druge resurse kako bi prehranili svoju zajednicu. Ta uloga vidljiva je i danas, ali i kulturalna očekivanja koja pred muškarca stavljaju zadatak donošenja prihoda na temelju svojeg posla. Budući da je volontiranje, kako bi neki rekli „rad bez novaca“, muškarci su u svojem radu uvijek više težili aktivnostima koje će im donositi zaradu. Jedan primjer toga u svojem je istraživanju pronašao sociolog Hiromi Taniguchi koji kaže da, kad su muškarac i žena bez posla, žene svoje vrijeme nezaposlenosti provode volontirajući dok muškarci konstantno traže posao. 3 

Različita motivacija za volontiranje

U već spomenutom Nacionalnom istraživanju volonterskog iskustva 2 pokazalo se kako je ženama dominantna motivacija za volontiranje stvaranje društvene mreže i stjecanje novih prijatelja, dok je muškarcima motivacija bila više usmjerena na usvajanje ili usavršavanje znanja i vještina. To ne znači da muškarci nisu bili svjesni društvenog aspekta, samo je manji postotak njih volontirao iz tih razloga. 

Kao što smo mogli vidjeti, postoje neke razlike u ulogama i motivaciji koje žene i muškarce manje ili više privlače na volontiranje, no dalje u tekstu nećemo se više usmjeravati na razlike. Preoblikovat ćemo naše početno pitanje u Zašto žene uopće volontiraju? i navesti razloge koje su one navodile.4

Možda neki od njih potakne i muškarce na još veće uključivanje!

  1. Proširivanje iskustva i mogućnost napretka

Volontiranje može pomoći stvaranju iskustva koje će nam biti potrebno za naš budući posao. Uz to što imamo priliku stjecati nova znanja i vještine, proširujemo i svoj CV (životopis) što je jako korisno pri zapošljavanju, ali i kasnijem napredovanju na poslu.

  1. Širenje društvene mreže

Uz to što ćemo se volontiranjem zabaviti i upoznati nove prijatelje, ono je ujedno i dobro iskustvo za stvaranje poslovne mreže ljudi. Katkada to koga znamo, ali važnije, tko zna nas, uz vještine i znanja koja imamo, može biti jako korisno. Volontiranje i društvena mreža stvorena tim putem može nas dovesti u područja društva koja nam nekim drugim putem vjerojatno ne bi bila dostupna. 

  1. Širenje vlastite perspektive

Susretanje s različitim ljudima i izazovima, ali i česte situacije koje nas potiču na izlaske iz naših sigurnih zona te sagledavanje problema iz različitih kutova, šire našu postojeću perspektivu. Često te promjene perspektive, ako ih prihvatimo na pravi način, mogu koristiti jednako našem privatnom, koliko i poslovnom životu.

  1. Usvajanje vještina vođenja

Kao volonteri, često imamo više prilika nego kad smo zaposleni u nekoj organizaciji. Možemo predstavljati vlastite vizije i ideje, razvijati strategije, tražiti sredstva za provedbu, motivirati ljude, rješavati konflikte na konstruktivan način – sve ključne osobine vođe (engl. Leadership skills). Jedna od najvažnijih stvari je mogućnost vježbe tih vještina u sigurnom okruženju volontirajući.

  1. Činjenje dobrog sebi i drugima

Zadnji razlog, ali ne najmanje važan – upravo suprotno! Osim što usvajamo vještine, iskustva, znanja i ostalo navedeno, osjećaj činjenja dobrog također je jedan o važnih dobrobiti volontiranja. Volontiranje pridonosi osjećaju veće povezanost s društvom, pomaže smanjenju neugodnih emocija, kao što i poboljšava neke simptome fizičkog zdravlja kao što je smanjenje krvnog tlaka i poboljšanje pamćenja. Tako čineći dobro drugima, činimo dobro i samima sebi! 

Katarina Perić

Reference:

  1. Mirković, B., Perić, K. i Potočar, L. (2018). Determinants of volunteers’ motives. U S. Nakić Radoš (Ur.), Protection and promotion of the well-being of children, youth, and families: Selected Proceedings of the 1st International Scientific Conference of the Department of Psychology at the Catholic University of Croatia (str. 127-137). Zagreb, Croatia: Catholic University of Croatia.
  2. NCVO (2019). Time well spent: a national survey on the volunteer experience. Preuzeto sa: https://www.ncvo.org.uk/images/documents/policy_and_research/volunteering/Volunteer-experience_Full-Report.pdf 
  3. Taniguchi, H. (2006). Men’s and Women’s Volunteering: Gender Differences in the Effects of Employment and Family Characteristics. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 35 (1), 83-101.
  4. https://theglasshammer.com/2016/06/22/six-reasons-why-women-execs-should-volunteer/