Dom hrvatskih hodočasnika u Rimu – „Domus Croata“ – daje mogućnost volontiranja u okviru kršćanske karitativno-duhovne djelatnosti u korist hrvatskih vjernika koji hodočaste u Rim. Volontiranje traje mjesec dana ili duže prema dogovoru. Za vrijeme volontiranja stan i hrana su osigurani. Volontiranje obuhvaća ove poslove: rad u kuhinji i blagovaonici, spremanje soba i čišćenje domskih prostorija kao i druge poslove ugostiteljskog karaktera. U slobodno vrijeme volonter ima mogućnost posjetiti sveta mjesta Vječnoga Grada i ostale spomenike grada Rima i na takav se način i sam duhovno obnoviti i učvrstiti u svojoj katoličkoj vjeri.

Za ovakvu vrst volontiranja mogu se javiti katolički vjernici od 20 do 45 godina, psihički i fizički zdravi. U jesenskoj sezoni volontiranje počinje već 5. listopada 2022. U svojoj prvoj pretprijavi zainteresirani trebaju dati svoje osnovne podatke te naznačiti period kada su slobodni za volontiranje i dati svoj kontakt.  Nakon pretprijave slijede daljnji administrativni koraci za dolazak na mjesto volontiranja. Svoje odgovore zainteresirani neka što prije pošalje na ovu e-mail adresu: postulaturaim@gmail.com   ili na telefon: 098.546.806

Detaljnije informacije o samom Domu hrvatskih hodočasnika u Rimu mogu se naći na web stranici: www.domuscroata.com