U okrilju sljemenske šume i  crkve posvećene Majci Božjoj Sljemenskoj Kraljici Hrvata od 12.-18. srpnja održali smo program pod nazivom Više u stvorenome sa Gospom. Program je osmišljen kao suživot u kojem kroz rad, igru, razgovore i brigu o kući pred očima imamo Gospu i od nje se učimo- jednostavnosti, požrtvovnosti, prisutnosti, prebiranju događaja, predanju. 

Vježbali smo se biti u sadašnjem trenutku i u njemu kušati Boga. Poučeni svetim Ignacijem i vođeni paterom Tomislavom prije svake aktivnosti smo se za nju pripremili (bilo kratkom molitvom, bilo šutnjom, bilo objašnjavanjem što ćemo u njoj činiti, ili pak osvješćivanjem vlastitog stanja u kojem se sada nalazimo), nakon kratke priprema, slijedila je aktivnost (rad, kuhanje, igra, molitva, spavanje, tjelovježba, objed), a nakon aktivnost osvrt na nju, tzv.magis krug. 

Kroz tjedan dana stvari su, kako nam je rekao jedan sudionik, napokon sjele na srce. Događalo mi se da jasno vidim tu promjenu… U radu sam vidio i uspjeh i svrhu, i slabost i izgubljenost. Rad je pokazivao moju nutrinu, a njezino izricanje je onda pomoglo da se drugačije suočavam sa granicama.  

Baš poput Marije tražili smo Božju blizinu: Bez obzira što se događa oko mene, je li to dobro ili teško, On je tu i, ako želim, mogu ga pronaći. Kroz ovaj tjedan smo to stalno primijenjivali u životu. Da je to tako, nije ništa novo. Ali je novo kad vidiš načine na koji drugi pristupaju Bogu u svakoj situaciji i kad osjetiš da i ti ideš korak dalje u tom odnosu s Bogom.

A s Njom smo i uvidjeli važnost šutnje: Ako je šutnja, onda je i sloboda od programa – ne moraš razmišljati o pripremi jela, kave, hoćeš li propustiti neku aktivnost… Sve je stalo – možeš i ti. Ali i za one koji se teško usuđuju šutjeti, poticaj je za ostanak sa samim sobom i sa Bogom. 

I onda se događa prostor i vrijeme u kojem prebiremo ono što se dogodilo, što se događa, i ono što se ima dogoditi…

U šutnji.

S Marijom.

U Bogu.

Galerija na POVEZNICI.