Program Više u stvorenome nastao je iz želje da nađemo Boga u svome životu. Oko toga se sve vrti i okreće. No, postoje stvari ili situacije koje nam mogu pomoći da lakše dođemo do Boga. Jedna od tih stvarnosti je stvoreni svijet – druga osoba, živa i neživa priroda, životinje.

Boraveći u prirodi u kojoj je (gotovo sve) stvoreno od Boga, onda je Boga lakše naći u tom stvorenju, nego u stvarima koje smo napravili mi ljudi, ili strojevi. Jedan od fokusa ovih programa će biti fizički rad, jer nam on pomaže da budemo prisutni u sadašnjem trenutku. Taj sadašnji trenutak može biti dobar, težak, naporan, lijep- u svemu tome ćemo tražiti kako je Bog u tom trenutku prisutan. Pa ako nam je fizički rad mučan, i u toj muci tražimo Boga, ona poprima smisao i postaje mjesto odnosa. Taj stvoreni svijet postao je, uslijed čovjekova djelovanja, ranjeni svijet o čemu piše papa Franjo u enciklici Laudato si. Stoga ćemo ulazeći u odnos s Bogom i jedni s drugima, motriti svoj odnos prema svijetu. U tome nam Crkva kao uzore postavlja Majku Mariju i svetog Josipa:

“Marija, Majka koja se brinula o Isusu, sada se majčinskom ljubavlju i boli brine za ovaj ranjeni svijet. Kao što je probodena srca oplakivala Isusovu smrt, tako sada suosjeća s patnjom raspetih siromaha i stvorenja ovoga svijeta, satrvenih čovjekovom rukom. Potpuno preobražena, sada živi s Isusom, i sva stvorenja veličaju njezinu ljepotu. Ona je Žena “odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda” (Otk 12,1). Uzdignuta na nebo, ona je Majka i Kraljica svega stvorenja. U njezinu proslavljenom tijelu, zajedno s Kristom uskrsnulim, dio stvorenoga svijeta dostigao je puninu svoje ljepote. Ona u svojem srcu brižno čuva cijeli Isusov život (usp. Lk 2, 19. 51) i sada shvaća smisao svega. Zato je možemo moliti da nam pomogne gledati ovaj svijet mudrijim očima.” (LS 241)

“Uz nju, u svetoj nazaretskoj obitelji, stoji lik svetoga Josipa. Svojim radom i velikodušnom nazočnošću on se brinuo i branio Mariju i Isusa, i spasio ih od nasilja nepravednika sklonivši ih u Egipat. Evanđelje predstavlja Josipa kao pravedna čovjeka, marljiva i snažna. No iz njegova lika također izbija velika nježnost, koja nije obilježje slabića, nego onoga koji je uistinu snažan, potpuno svjestan stvarnosti i spreman ljubiti i služiti u poniznosti. Zato je proglašen čuvarom sveopće Crkve. On nas također može naučiti kako da budemo brižni, može nas potaknuti da s velikodušnošću i nježnošću radimo na zaštiti ovoga svijeta, koji nam je Bog povjerio.” (LS 242)

Program Više od stvorenome se održava u dva termina: Više u stvorenome s Gospom od 11. do 18. 7. 2022. te Više u stvorenome sa sv. Josipom od 7. do 14. 8. 2022.

Prijave su moguće preko prijavnice.