Zatim je govorio mnoštvu: »Kad opazite da se oblak diže na zapadu, odmah kažete: ‘Kiša će!’ I bude tako. Kad zapuše južnjak, kažete: ‘Bit će vrućine!’ I bude. Licemjeri! Lice zemlje i neba umijete rasuditi, kako onda ovo vrijeme ne rasuđujete?« (Lk 12, 54-56)

I stvarno, sjećam se Modravskih ljeta, i njihovih slugu: Marka, Renata i Dominika. Nekad bi ih samo znala viđati kako hodaju s jednog kraja maslinika na drugi, nekad stoje na molu i gledaju put Murtera, male i velike Arte, Velebita, motre u nebo. Nekad bi premještali modravsku barku s jednog kraja mola na drugi. Motrili su vjetar, oblake i valove i pokušali predvidjeti vremensku prognozu. Često puta su nas upravo tim motrenjem “spasili”. Na vrijeme javili da spustimo šatorska vrata i prozore, skupimo odjeću, da se sklonemo u šatore dok “nevrime” ne prođe, da se izorganiziramo po šatorima, u dnevnom rasporedu. Kojiput su se konzultirali vremenskim prognozama na mobitelu, kojiput su se oslanjali na vlastitu intuiciju, kojiput pogriješili. 

Pa ako motrenje neba i zemlje pomaže da sačuvamo živu glavu od nevremena, i svu imovinu koja nam je povjerena na upravljanje, pitam se: nije li jednako važno motriti što se događa u meni i kako to utječe na mene? Mogu li samo-motrenjem prevenirati oluje? Pomažem li tako i svojim bližnjima? Ipak, oluje su neizbježne… pitanje je: kakav/kakva želim biti u njima i nakon njih?

Na edukacijama Više od doživljaja učit ćemo kako prepoznati što je to u meni samome, kako se to zove, te što (ne)mogu s činiti s tim u meni. 

Svi zainteresirani za ovu temu mogu se prijaviti na ciklus edukacija o emocijama Više od doživljaja.Edukacije vodi Vesna Sabo, socijalna pedgoginja, koja je proživjela mnoge modravske oluje, i u sebi i oko sebe. Edukacije su spoj predavanja, iskustvenih aktivnosti te su prožete elementima isusovačke duhovnosti. Održavat će se uživo četvrtkom od 17:45 do 19:45  na sljedeće datume: 26.1., 2.2., 9.2., 16.2.  . Prijavom na ciklus, prijavljujete se na sve četiri  radionice i obvezujete se na dodatni individualni rad (dnevno 15 minuta, što je tjedno gotovo 2 sata). Prijaviti se možete OVDJE.