Od 26. siječnja do 16. veljače 2023. održava se ciklus radionica o emocijama pod nazivom Više od doživljaja. Emocije su važan i potreban dio našeg života. Zahvaljujući emocijama možemo se suočiti s različitim izazovima koje život stavlja pred nas. One nam mogu pomoći da riješimo problem, izbjegnemo opasnost, potražimo pomoć, ili nas mogu potaknuti da se uhvatimo u koštac s novim situacijama. Dakle, emocije nam pomažu do se bolje povežemo s onim što je oko nas i da razumijemo sami sebe. Ciklus nosi naziv Više od doživljaja, jer je doživljaj ono što je stečeno iskustvom. Iskustvo je važna stvarnost u isusovačkoj duhovnosti, jer kako sv. Ignacije kaže: ne zadovoljava dušu obilje znanja, već nutarnje kušanje i proživljavanje stvari. Emocije su upravo medij kroz koji iznutra možemo doživljavati vanjski svijet. 

Radionice su  namijenjene onima koji: 

  • žele naučiti više o (svojim) emocijama
  • imaju teškoća u prepoznavanju i/ili imenovanju emocija
  • žele vidjeti kako ih emocije mogu usmjeriti prema dobru, i kada ih odvlače od dobrog
  • bi htjeli znati kako nam sv. Ignacije može pomoći u osjećanju i prepoznavanju različitih emocija

Ciklus se sastoji od četiri radionice (koje se održavaju četvrtkom od 17:45-19:45). Prijavom na ciklus radionica, prijavljujete se na sve četiri radionice. Cilj je ciklusa približiti se svrsi i značaju emocija, a u pojedinačnim radionicama detaljnije ćemo motriti, osvješćivati i prepoznavati pojedine emocije te naučiti neke od tehnika upravljanja emocijama. Sama prijava na ciklus nije dovoljna, već očekujte pripremni zadatak (u trajanju od 60 min) i domaće zadaće (15 min svaki dan + 30 min/tjedno).

Termini radionica: 

26.01.2023. 17:45 – 19:45
02.02.2023. 17:45 – 19:45
09.02.2023. 17:45 – 19:45
16.02.2023. 17:45 – 19:45

Prijavnica: https://forms.gle/Bo4RqZttFwQrtCfcA