Prošli tjedan je SKAC proveo u edukativnom tonu koji je bio prožet, kako su rekli polaznici edukacija, različitim zanimljivim, poučnim, razumljivim, zabavnim, opuštenim i ugodnim aktivnostima, susretima i (samo)uvidima.

Naše Antonija, Anamaria i Vesna bile su na dvodnevnom treningu o menadžmentu volontera kojeg je organizirala Udruga za demokratsko društvo. Trening je imao teorijski dio koji je uključivao upoznavanje sa zakonodavnim okvirom u RH, primjere dobre prakse te praktičnu primjenu pojedinih faza iz volonterskog menadžementa. Osobito nas je razveselio uvid da smo na dobrom putu prema volontiranju, ali i nove ideje koje smo prikupili u komunikaciji sa svim prisutnima. 

Naše Antonija, Anamaria i Vesna bile su na dvodnevnom treningu o menadžmentu volontera.
Anamaria, Vesna i Antonia

Dugogodišnji volonter Robert pripremio za zaposlenike i volontere voditelje edukaciju iz excela. Na edukaciji smo naučili kako je najvažnije u pripremi excel tablice se pitati: zašto radim to što radim? Čemu će mi služiti ta tablica? Hvala Robertu na izdvojenom vremenu, trudu, znanju i strpljivosti u odgovaranju na naša pitanja. Već smo krenuli izrađivati nove, bolje tablice, a nestrpljivo iščekujemo i nove edukacije.

Excel radionica u SKAC klubu za zaposlenike i volontere.

Tjedan smo zaključili s edukacijom o temperamentima koju je vodila naša Katarina. Na edukaciji smo se upoznali sa svojim temepramentom, ali i karakteristikama svakog pojedinog, te uz pomoć glume i tempera internalizirali naučeno. Vjerujemo da ćemo ova znanja o međusobnim različitostima koristiti u našim volonterskim timovima imajući na umu da milost pretpostavlja narav.