Što čini svjetlo? Ono omogućuje da vidimo. Dolazi izvana i surađuje s osjetilom vida koje je u nama da spoznamo, doživimo svijet oko nas. Možemo pogledati iza sebe, u i oko sebe te ispred sebe. Isus je svjetlo svijeta. U Njegovom svjetlu mi vidimo svoju pravu prirodu, mi vidimo smisao u putu koji smo prošli, a vidimo i smjer kojim hodimo. On nije samo svjetlo na kraju tunela našeg života. Njegova prisutnost i ljubav više su nalik baklji koja gori u našoj ruci i cijeli nam život osvjetljava put. Štoviše, za razliku od zemaljskog svjetla, Njegovo svjetlo može se nastaniti u nama samima, gorjeti u našem srcu, rasvjetljavati iznutra naše oči, naš pogled na svijet.

U otajstvima svjetla razmatramo Isusovo javno djelovanje. Ona nam objavljuju Kraljevstvo Nebesko koje je naš cilj, ali je i već oko nas. Rasvjetljuju nam i Isusa kao Boga koji se ponizuje krsteći se s grešnicima na Jordanu; Boga koji ljudima želi i daje puninu radosti pretvarajući vodu u vino na svadbi u Kani; Boga koji poziva na obraćenje i bolji život s Njime u Njegovom kraljevstvu; Boga koji objavljuje bliskim učenicima svoju slavu u intimi gore Tabor; Boga koji s nama ostaje do kraja svijeta u otajstvu Euharistije.

Ova otajstva, kao uostalom i sva ostala, možemo sažeti u jednu rečenicu: Bog nas ljubi. Želi nam dobro. Taj zaključak prevladava i taj okus ostaje nakon razmatranja otajstava svjetla. Nije mu problem poniziti se zbog nas i bezgrešan od grešnog čovjeka Ivana primiti krštenje u znak obraćenja, i to simbolično na rijeci Jordan koja je geografski najniža kopnena točka na Zemlji. On želi da se mi radujemo, i to već ovdje na zemlji, zato ono malo vode što Mu vjerno donesemo pretvara u najfinije vino radosti. Razmatranje ovih otajstava neka nam pomogne da se riješimo svih krivih slika Boga. Boga koji ne opravdava naše veselje, koji stoji sa strane prekriženih ruku i samo čeka našu grešku da nas osudi. Boga koji nas kao iz nekog hira vuče za sobom na križ, umjesto da nam daje slobodu i radost u odazivu na njegov poziv ljubavi. Ne, naprotiv, On je dobar Bog, Bog koji vidi naše nevolje i suosjeća s nama. Želi nas pozvati na obraćenje od zla prema sebi jer je to put na kojem je naše najveće dobro i naša punina radosti. Tamo, u Njegovoj blizini i u svojem iskustvu života s njime možemo upoznati svu njegovu slavu, koju On želi pokazati nama, svojim prijateljima, da Ga ljubimo i da je svjedočimo životom spustivši se s Tabora. I u konačnici, On ostaje s nama u sve dane do svršetka svijeta. Prisutan je malen i ponizan u euharistijskom kruhu koji nas čeka da mu dođemo ne da nam nešto oduzme, nego samo da nam se daje. Da nam daje samog Sebe potpuno, uvijek i do kraja.

O Marijo, Naša Nebeska Majko, koja vidiš naše potrebe i zagovaraš nas kod svoga Sina, pomozi nam da poput tebe živimo u ljubavi Božjoj, da svaki dan odgovaramo: „Evo me!“ na Njegov poziv na puninu radosti, na njegovu ponudu ljubavi. Amen.

Razmatranje: Tomislav Kaurloto

Ovoga ljeta Gospa će nas voditi do Gospodina i u “Više u stvorenome” na Sljemenu. Prijave su i dalje otvorene. Dopusti Mariji da te vodi do Svjetla, da te vodi do Njega! Prijavnicu pronađi na LINKU.