Stvarnost – kako stvari stoje

Mladost je vrijeme za temeljne odluke i početak ispunjavanja naših snova. A ipak, mladi su danas suočeni s ogromnim izazovima: nesigurnost odnosa u digitalnom dobu, umanjivanje prilika za zaposlenje, porast političkog nasilja, diskriminacije, degradacije okoliša. Zbog svega ovoga im je teško pronaći put na kojem mogu graditi osobne i obiteljske odnose koji su puni podrške i koji se temelje na solidnim duhovnim i financijskim temeljima.

Božji san

Upoznavajući Isusa, mladi mogu pronaći put do najdubljeg ispunjenja. „Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju.“ (Iv 10:10). Sinoda o mladima i duhovnom razlučivanju 2018. prepoznaje važnost perspektive mladih. Mi stojimo uz njih. Uz njih promatramo budućnost. Hodamo s njima kako bi vidjeli i razlikovali gdje Duh vodi naš svijet i našu Crkvu.

„Neka vam dadne po bogatstvu Slave svoje ojačati se po Duhu njegovu snazi za unutarnjeg čovjeka da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim. Onomu pak koji snagom u nama djelatnom može učiniti mnogo izobilnije nego li mi možemo moliti ili zamisliti – Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu za sva pokoljenja vijeka vjekovječnoga! Amen.“ Efežanima 3:16.20-21

„Kultura susreta je poziv koji nas poziva da se usudimo zajednički san održati živim. Da, veliki san, san koji ima mjesto za sve.“ Papa Franjo na Svjetskom susretu mladih 2019. sudionicima u Panami.

Naš odgovor

Mladi imaju tako puno mogućnosti u ovom digitalnom dobu koje ih povezuju kao nikada prije. Želimo hodati s njima, razlučitati ove mogućnosti i pronalaziti Boga u dubinama stvarnosti. Praćenje mladih nas stavlja na put obraćenja; ono zahtijeva novi način življenja s Isusovačkom zajednicom, način koji je koherentniji, osobniji, otvoreniji, više evanđeoski.

Želimo da naš apostolski rad i kuće budu mjesta otvorena mladoj kreativnosti u kojima se njeguju susret s Bogom, život otkriven u Isusu i i produbljenje Kršćanske vjere.

Predani smo promoviranju zdravog i sigurnog okoliša za djecu i mlade tako da oni mogu razviti svoj puni potencijal kao ljudska bića.

Želimo pomoći mladima da upoznaju Isusa Krista i da osjete kako su voljeni, spašeni i kako im je oprošteno.

Molimo naše škole, naša sveučilišta i one koji rade u župama da pomognu u razvoju vjere mladih i kreativno usvoje Duhovne vježbe tako da mladi mogu osobno upoznati Isusa u sve dubljim načinima da Ga sve bliže prate.

Poduzmi nešto