O VOLONTIRANJU

Prema Zakonu o volonterstvu, volontiranjem se smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje.

Volonter može biti svaka punoljetna osoba, neovisno o spolu, dobi, religijskoj pripadnosti i sličnim obilježjima, kao i maloljetnici stariji od 15 godina uz pristanak skrbnika te na aktivnostima prikladnima njihovoj dobi i stupnju razvoja.

Vrste volontiranja

Razlikovanje različitih oblika volontiranja nas čini budnijima u odnosu na naše odgovornosti i obveze, potiče na otvorenost i domišljatost u odgovaranju na različite potrebe. Kao što je svatko od nas jedinstvena osoba, tako je i volonterski svijet raznolik, šarolik i dinamičan. Vrste i podjelu volontiranja treba jednako tako i shvaćati – otvorenog uma. Tako volontiranje dijelimo obzirom na sljedeće kriterije: trajanje, okruženje (kontekst) i volontere.

Kao što je svatko od nas jedinstvena osoba, tako je i volonterski svijet raznolik, šarolik i dinamičan. Vrste i podjelu volontiranja treba jednako tako i shvaćati – otvorenog uma. Tako volontiranje dijelimo obzirom na sljedeće kriterije: trajanje, okruženje (kontekst) i volontere.

Volontiranje može biti KRATKOTRAJNO (volonter ga obavlja jednokratno ili povremeno u vremenski ograničenom trajanju) ili  DUGOTRAJNO ono koje volonter obavlja redovito i kontinuirano, na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje tri mjeseca bez prekida.

LOKALNO Ili MEĐUNARODNO- podrazumijeva rad u vlastitoj lokalnoj zajednici, ili izvan granica vlastite države.

REALNO (odvija se u stvarnom svijetu) ili VIRTUALNO (posredstvom modernih tehnologija poput društvenih mreža i online aplikacija).

VOLONTIRANJE U KRIZNIM SITUACIJAMA- obavlja se  u situacijama koje nalažu hitnost, i u izvanrednim društvenim situacijama.

Tradicionalni (punoljetni), maloljetni, inkluzivni (pripadnici ranjivih skupina), korporativni (zaposlenici).

VolON – Priručnik o volontiranju

Prava i obveze volontera

Prava

 • Na edukaciju, podršku i praćenje vezano uz volontiranje
 • Na zaštitu privatnosti i osobnih podataka,
 • sudjelovati u odlučivanju o pitanjima u vezi s volontiranjem sukladno mogućnostima organizatora volontiranja i obliku volontiranja,
 • Na detaljni opis poslova i aktivnosti volontiranja, 
 • Na stjecanje i priznavanje  novih znanja, vještina i kompetencija kroz volontiranje
 • Potvrdu o stečenim kompetencijama, pisani ugovor, evidenciju volonterskih sati, pismo preporuke

Obveze

 • volontirati u skladu sa propisima i etičkim pravilima, te po primljenim uputama organizatora volontiranja,
 • čuvati povjerljive i osobne podatke o organizatoru ili korisniku volontiranja,
 • odbiti volontiranje koje je suprotno propisima,
 • poštivati integritet, misiju, ciljeve i vrijednosti organizatora volontiranja,
 • surađivati sa drugim volonterima i zaposlenicima organizatora volontiranja

Kršćanski temelj volontiranja i laički apostolat

Kršćansko volontiranje

Živjeti autentično nije moguće bez svijesti da smo ljubljeni takvi kakvi jesmo, a svijest o toj Ljubavi je ono što mlade potiče i motivira da svoju vjeru svjedoče djelima.

Želimo osmišljavati volonterske programe kao odgovor na potrebe u društvu i ići tamo gdje nas srce zove i gdje možda nikoga još nema. U svojoj svakodnevnici želimo činiti herojska djela, a u ljubavi biti jednostavni i domišljati. Temelj za ovakvo djelovanje nalazimo u kršćanskom zakonu.

Kršćanski zakon

„Besplatno primiste, besplatno dajte!“ (Mt 10, 8)

„Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ‘Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’“ (Mt 25, 34-36)

„Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!“ (Mt 25, 40)

»Što ti se čini, koji je od ove trojice bio bližnji onomu koji je upao među razbojnike?« On odgovori: »Onaj koji mu iskaza milosrđe.« Nato mu reče Isus: »Idi pa i ti čini tako!« (Lk 10, 36)

Ustani i idi

Volontiranje donosi brojne pozitivne efekte za one kojima se pomaže, za cijelu zajednicu i za samog volontera. Volonteri stječu nova znanja i vještine, nova poznanstva, imaju veći osjećaj samopoštovanja i doživljavaju više ugodnih emocija. I sve je to bitno i možemo biti zahvalni jer kad dajemo, često još više primamo. Međutim, ono što je za nas kršćane najbitnije je donošenje životvorne ljubavi onima kojima je ona najpotrebnija.

Volontiranje je često mukotrpno, teško i ne donosi osjećaj zadovoljstva… Ponekad nam se čini da nema nikakvih pomaka na tome što radimo i da treba odustati. Da je lakše odustati. U tim trenucima razmislimo na kakvu nas žrtvu Krist poziva, a i sjetimo se da sjeme tek sijemo, a plodove često možemo pokupiti tek kasnije…