Zahvalni na p.Luki Rađi

Da su nas zadesila vremena o kojima nismo ni sanjali svi ćemo se složiti. Patnju kao da prvi puta sada istinski kušamo, svi zajedno kao društvo. I susrećemo se pitanjima, kušnjama, strahovima pred kojima možemo izgubiti pravac na koji nas poziva korizma, a to je Nebo. Zahvalni na p. Luki