Jezični imetak: Načelo i temelj

Polazna točka ignacijanske duhovnosti je da nas Bog voli snažno, strastveno i bezuvjetno. Zbog takve ljubavi, Božje čežnje i nade za nas temelje se na tome tko smo mi kao pojedinci: na našim darovima, talentima, zanimanjima, na onom što nas raduje. Ono što Bog želi za mene jednako je