Jezični imetak: Konstitucije

Što su Konstitucije ili Ustanove Družbe Isusove? Iako imaju pravnih elemenata, nisu kodeks. Iako imaju asketsko-duhovnih elemenata, nisu molitvenik ni asketski priručnik. Iako imaju pastoralnih smjernica, nisu pastoralni priručnik. U njima se miješaju pobožne misli s asketskim preporukama, teološka načela s konkretnim prijedlozima. U njima ima stranica koje su