Mjesečni odlazak na Modrave – pripreme za ljeto

Pet predanih Modravskih volontera koncem travnja uputilo se na Modrave s jasnim zadatkom: pripremom kampa za ljeto (btw. prijavi se i ljetuj na Modravama).  Treba puno ruku napraviti puno posla da se modravski krš i kamen transformira u fini ljetni smještaj. Ekipa se ovog puta fokusirala na - košenje