Jezični imetak: Inkulturacija

Što to „in“ dodajemo u kulturu i kakve veze inkulturacija ima s isusovačkom duhovnošću? Krenimo od definicije samog pojma, a prema Hrvatskom jezičnom portalu inkulturacija je „nastojanje da vjera bude prilagođena i drugim kulturama iz kojih se pridobivaju novi vjernici (utjelovljenje kršćanske vrijednosti u nove kulture i uvođenje te kulture