Možda baš isusovac: ganut raspetim

Iako je sveti Ignacije težio biti neopredijeljenim po pitanju bilo koje stvari, kada je u pitanju pomaganje bližnjega naginjao je jako. I to toliko da se ljutio ako bi mu govorili kako je razlog poradi kojega se netko pripustio u Družbu „kako bi na taj način spasio svoju dušu“.