Skoči u bunar?!

Pozivam te da se ohrabriš i skočiš u bunar! Da, da, dobro vidiš. Najprije… Zagledaj se u površinu vode u bunaru, i zamijeti: Je li tvoj pogled gladan Boga? Jesu li ti uši žedne Njegove Riječi? Želiš li kušati vode žive? Njušiš li ispod svega razočaranja i svih rana,