Jezični imetak: AMDG

Pojam kojim otvaramo serijal Jezični imetak jest AMDG, a samo objašnjenje otkriva i zašto. :) Iza ove kratice stoji latinski naziv „Ad maiorem Dei gloriam“, odnosno „Na veću slavu Božju“. Možemo reći da je ovo bila poštapalica sv. Ignaciju, a postala je kamen temeljac isusovačkog poslanja jer im je