U prošlim SKAC-ovim novogodišnjim duhovnim vježbama jedna je vježbenica napisala pjesmu Ocu, Abbi. Podijelila ju je sa svim žednim srcima, u nadi da će koje privući u ovaj program duhovnih vježbi u šutnji ‘Više u dubinu’. Ako i ti želiš koraknuti bliže Abbi, razmisli o PRIJAVI na novogodišnje duhovne vježbe koje će se održati od 31.12.2022. do 8.1.2023. u Hrvatskom Leskovcu. A u nastavku, evo pjesme…

Daruj mi pogled koji me Ti gledaš,
Daruj mi dodir kojim obavijaš me.
Daruj mi blagost kojom Ti me tješiš,
Daruj mi snagu kojom krijepiš me,

Oče…
Ti si hridina i mekost,
Planina si i blagost,
Ti snaga si i nježnost
Sila i poljubac… Moj Otac. O, Tata…

Daruj mi strpljivost kojom Ti me čekaš,
Daruj mi šutnju kojom Ti govoriš.
Daruj mi nježnost kojom Ti me ljubiš,
Šapćeš mi: ‘Zato postojiš! Dijete!’

Na tvoju sam sliku stvorena;
‘Ovo je kćer moja ljubljena!’
U meni je pogled kojim Ti me gledaš,
Strpljivost da i ja čekam,
Snaga i nježnost Tvoje ljubavi,
Tišinom i šutnjom, evo, već govorim!

Na tvoju sam sliku stvorena;
‘Ovo je kćer moja ljubljena!’
Dok gledam u Tvoje sveto lice,
Srcem ti pjevam: Moj Tatice!