SKAC organizira novi ciklus duhovnih vježbi u svakodnevici koji službeno započinje 27.1.2021. a završava 21.4.2021. Taj ciklus za sve mlade od 18 do 35 godina organiziran je u obliku individualno davanih duhovnih vježbi. To znači da se nagovori patera odvijaju samo na početku, dok pater grupu uputi u vježbe, a nakon toga vam pratitelji daju individualne upute do kraja ciklusa. Budući da se Bog svakoj duši obraća na jedinstven način, prilagođavamo dakle program vama, tj. onome na što vas Bog osobno zove.

Dok vježbe započnu, sudionik je obavezan:

 • dolaziti na nagovore srijedom u 20h u Palmotićevu 31, ili online ukoliko mjere Stožera to budu nalagale,
 • dolaziti na duhovne razgovore sa svojim pratiteljem,
 • obavljati razgovore jednom tjedno u Palmotićevoj u trajanju od 20 minuta,
 • svakodnevno odvajati sat vremena za molitvu,
 • svaku večer raditi egzamen (ispit savjesti),
 • povremeno obavljati eksperimente (po uputi pratitelja).

Sam ulazak u vježbe zahtijeva nekoliko koraka:

 1. ispuniti prijavnicu ovdje: PRIJAVA U DUBINU;
 2. sudjelovanje u pripremnom susretu (organiziramo ga za nekoliko prijavljenih odmah po prijavi);
 3. osobna priprema koja zahtijeva čitanje Autobiografije sv. Ignacija (cca 2 sata), te osobnu refleksiju (barem 15 minuta svaki dan);
 4. pisanje osvrta na iskustva pripreme;
 5. dodjela pratitelja.

Za sva pitanja i nedoumice organizatori će biti na raspolaganju u online susretu po vašoj prijavi; ili ih odmah možete poslati ih na idom@skac.hr.

Samo hrabro U DUBINU!