Crkva danas obilježava blagdan sv. Nikole Tavelića, prvog hrvatskog sveca i zaštitnika hrvatskog naroda. Ovaj Šibenčanin plemićkog porijekla rano je stupio u franjevački red, a obilježila ga je upravo mučenička smrt koju je, zajedno sa trojicom subraće, u ime Krista junački podnio.

 

Koliko je Tavelić pridonio svijetu, ogleda se upravo u  činjenici da je, za vrijeme vjerske krize u Bosni, 12 godina neumorno prenosio vrijednosti Evanđelja, riječju i primjerom. Nakon završetka službe u Bosni, kao misionar polazi u Svetu zemlju, gdje zajedno sa dvojicom franjevaca uči arapski jezik i  obilazi sveta mjesta.

 

Za vrijeme proslave muslimanskog Kurban Bajrama, pred Omarovom džamijom propovijeda Božju riječ, a kadija ga poziva na povlačenje izrečenog. Nikola Tavelić tada odgovara: “Nećemo se Krista odreći, nego smo spremni za Nj umrijeti”. Kadija ga tada, zajedno sa dvojicom subraće i fra Stjepanom iz Kunea, osuđuje na smrt i  baca na lomaču.

 

 

Papa Pavao VI. proglasio ga je 21. lipnja 1970. svetim, a odlomak apostolskog pisma koje je objavio glasi : ,, A njihova osobita vjera u Boga i postojanost duha zasjala je u onome času kad su odlučili otvoreno posvjedočiti za Krista, javno propovijedati i tumačiti njegovo Evanđelje, u kojemu se nalazi blago istine i put kojim ljudi mogu postići vječno spasenje.ꞌꞌ

 

U ikonografiji, Tavelića prepoznajemo po franjevačkom crnom habitu te dugoj bradi, s križem u rukama i simbolom lomače pored sebe, kao spomen na podnesenu žrtvu.