Sveti Martin rođen je rođen 316. god. u Panoniji.  Još kao dijete je primio kršćanstvo i pobjegao od kuće kako bi stupio u samostan, no u toj ga je namisli spriječio otac, koji je bio vojni časnik i zahtijevao je i od Martina da se posveti vojnoj službi. Postoji jedna lijepa zgoda iz njegova života kad se usred zime našao pred gradskim vratima grada Amiensa u Galiji, te je ondje susreo siromaha prosjaka, koji je od njega zatražio milostinju. Ne imajući kod sebe novca, a gledajući prosjaka kako se smrzava, odrezao je polovicu svoga vojničkoga plašta i dao mu da se zaogrne. Sljedeće je noći usnuo san vidjevši samoga Gospodina, zaogrnuta u polovicu plašta, koji mu je govorio: »Ovim me je plaštom zaogrnuo Martin.« Bio je to milosni čas njegova života.

U Svetome Martinu možemo vidjeti odraz Isusa, onako kako je Isus prolazio po selima i liječio druge, tako je i Sveti Martin jednom prilikom bio pozvan u jedno selo da izliječi bolesnika. On je došao, ali mu tada priopćiše da je turonska biskupija bez svoga pastira i koja je potrebna njegove pomoći. I bio je izabran za biskupa Turona a posvećen je 370. godine. O njemu se govorilo »da je bio vojnik na silu, biskup po dužnosti, a monah po izboru«. Monaški mu je život najviše odgovarao, no Gospodin je želio da bude pastirom jedne biskupije. Često puta kroz evanđelja možemo čuti kako su farizeji i pismoznanci mrmljali protiv Isusa, Sveti Martin je također bio pod takvim mrmljanjima jer se zalagao za one koji su bili najslabiji.

Časti se kao zaštitnik Francuske, siromaha, alkoholičara i vojnika, ali i kao zaštitnik vinara, vinogradara, gostioničara, hotelijera, konjanice, jahača, konja, gusaka, oboljelih od kožnih bolesti itd., a koliko je u našem narodu čašćen svetac svjedoči činjenica kako je više mjesta i više župa naslovljeno baš po njemu.