“Idući odatle dalje, Isus opazi drugu dvojicu braće, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana, u lađici, s ocem, gdje krpe mreže. Pozva ih. Oni odmah ostave lađicu i svog oca te pođu za njim” (Mt 4,21-22).

Crkva danas slavi sv. Jakova Zebedejeva, jednog od dvanaestorice apostola. Bio je ribar, sin Zebedejev i brat Ivana evanđelista. Rođen je u Betsaidi na Genezaretskom jezeru. Također, prvi je od apostola prošao mučeničku smrt.

Jakov je pripadao najužem krugu Isusovih apostola, koji je uz Petra i Ivana, često bio izdvojen od ostalih učenika. Tako je primjerice bio prisutan o uskrsnuću Jairove kćerke, Isusovu preobraženju na Taboru, te njegovoj smrtnoj borbi u Getsemanskom vrtu.

Slikari ga obično prikazuju kao putnika sa štapom u ruci, a nekad i s mačem, što podsjeća na njegovu smrt jer mu je kralj Herod mačem dao odrubiti glavu. Relikvije svetog Jakova, koji je zaštitnik Španjolske, čuvaju se u španjolskom gradu Santiagu de Compostela, koji se smatra trećim najsvetijim gradom Rimokatoličke Crkve, poslije Jeruzalema i Rima. 

Blagdan svetog Jakova posebno se svečano slavi u gradu Šibeniku gdje je ovome svecu posvećena šibenska katedrala.