“Jer ne upoznasmo Pisama da Isus treba da ustane od mrtvih” (Iv 20, 9)

Božju ljubav ne ograničava ni potres, ni bolest, ni starost, ni smrt.
Čudim se tome. Učenici se čude tome.

Blagoslovljen Vam Uskrs želi SKAC Palma ❤

Naslikala: Ivana Gršić, volonterka