Ovog Uskrsa ti želimo da kušaš Ljubav Uskrslog u samome sebi, u bližnjima, u svakom stvorenju, poslu, okolini i uvjetima.

Zastali smo ovih dana
Da vidimo gdje si nam sve dolazio,
Da se prisjetimo kako si nas pohodio,
Da se očituje gdje smo te susreli.

Sreli smo se uvečer, u smiraju dana
Kad smo zajedno gledali događaje.
Pohodio si nas u ispovijedi,
I tako nam udahnuo novi život.
Prilazio si nam u svojim pastirima,našim svećenicima,
Po njihovim rukama
Silazio si posred nas.

Sreli smo Te, kad smo se međusobno hranili,
U doručku, ručku, večeri,
Desertu, vinu i voću.
Onda kad smo zajedno lomili, dijelili i pili,
Baš kao i Ti na Tiberijadskom jezeru sa svojim učenicima.

Sreli smo Te, kad smo se međusobno susretali,
U zagrljajima, smjehu, pjesmama,
Pismima, riječima, razgovorima.

Susreli smo se, Uskrsli Kriste,
Onda kad smo si nosili patnje, križeve,
Donosili rubac i brisali si lica.
Pohodio si nas u našim pogledima,
Kad smo radili svoje svakodnevne poslove.

Susreli smo se, Pobjedniče naš,
U objedima, prijateljstvima,
Bolima i slaboćama,
Radostima, smjehovima.

Susreli smo se
U govorenjima,
Gledajući beskonačno nebo,
Blizinama,
Kušajući hranu,
U ljubavi…