Pozivam te da se ohrabriš i skočiš u bunar!

Da, da, dobro vidiš.

Najprije… Zagledaj se u površinu vode u bunaru, i zamijeti:

  • Je li tvoj pogled gladan Boga?
  • Jesu li ti uši žedne Njegove Riječi?
  • Želiš li kušati vode žive?
  • Njušiš li ispod svega razočaranja i svih rana, da je negdje skriveni Bog koji čeka da se malo dublje u sve to zagledaš? I skočiš Mu u zagrljaj?

Ako je odgovor na ova četiri pitanja DA – onda je moguće da te sam Bog poziva u ONLINE duhovne vježbe koje SKAC organizira za ama baš SVE dobi i sve one koji se kroz uskrsno vrijeme žele otvoriti sili i snazi Duha Svetoga, Duhu Krista uskrsloga.

Više informacija pročitaj u najavu, a prijavnica za vježbe je OVDJE.

A mi molimo za tebe da se usudiš skočiti u ovaj bunar Božje ljubavi!