Nastavljamo s online ciklusima duhovnih vježbi u svakodnevici. Od adventa i korizme, odnosno bližeg upoznavanja prvih koraka i godina Isusa Krista zatim ustrajnog hoda s Njim kroz patnju i muku, u ciklusu “Bliže Srcu” želimo upoznati izbližega Njegovo milo srce i ljubav koju ima za mene osobno i za čitav svijet.

Duhovne vježbe započinju 7. travnja na svetkovinu Božjeg Milosrđa, a završavaju kako koja je duša pozvana s Uskrslim Isusom ići:

    1. svibnja na svetkovinu Duhova;
    1. svibnja na svetkovinu Tijelova;
    1. lipnja na Srce Isusovo – to su puna 2 mjeseca vježbi, vrhunac ljubavi – tada, na kraj, svi smo pozvani na svetu Misu i posvetnu molitvu Srcu Isusovu.

Adventski ciklus temeljio se na Ignacijevim vježbama II. tjedna, a korizmeni na vježbama III. tjedna. Ovaj ciklus kojim želimo produbiti iskustvo Božje ljubavi za nas temelji se na vježbama IV. tjedna. Budući da su te vježbe nešto zahtjevnije ako se odlučite na ovaj ciklus nužno je:

  • kroz cijeli ciklus sudjelovati u ONLINE susretima nedjeljom u 20:15 sati u organizaciji SKACa Palme
  • ili ako to nikako ne možete, pronaći svećenika, časnu sestru ili koju drugu duhovnu osobu s koja će vas pratiti u ovim duhovnim vježbama

Online susreti su mjesto na kojem možete postaviti pitanja i čuti korisne upute, a u nekom trenutku se dijelimo u manje grupe sa svrhom podjele konkretnih molitvenih iskustava. Svaku manju grupu animira iskusan pratitelj duhovnih vježbi sa svrhom da vam pomogne produbiti osobna iskustva.

U meditacijama se od vas očekuje da:

  • da imate otvoreno srce
  • odlučite koliko ćete vremena odvajati za molitvu, preporuka je od 20 od 60 minuta, najbolje rano ujutro, i prolaziti kroz sadržaje koji će biti objavljeni na Notionu (aplikaciji koju koristimo za ovaj program).

Neovisno o tome koliko godina imate i gdje živite – prijaviti se mogu svi, bez uvjeta! Ispunite PRIJAVNICU do 30. ožujka!

Zbog novosti ovog programa i ograničenog broja pratitelja postoji mogućnost da vas nećemo moći sve primiti u ovaj ciklus zato se prijavite čim prije.

Za više informacija kontaktirajte idom@skac.hr.