Dragi prijatelji u Gospodinu,

pozivamo vas na svetu misu i prigodno druženje uoči blagdana sv. Ignacija, 30.7.2020. četvrtak u 19h. Misu predslavi pater Tvrtko Barun u velikoj dvorani, Palmotićeve 31. Nešto kasnije u dvorištu p. Barun ugostiti će patera Dalibora Renića, provincijala Hrvatske pokrajine Družbe Isusove i Mariju Selak, voditeljicu SKAC-ova projekta Ignacijevske duhovne obnove za mlade.

Kroz neformalni razgovor ovo troje Ignacijevih prijatelja u Gospodinu pobliže će upoznati sudionike s likom i djelom svetoga Ignacija, te će otkriti kako ga oni slijede u svome svakodnevnom životu. Osim toga sudionici će moći postavljati pitanja, a domaćin i gosti će nastojati predstaviti:

  • na koji način ignacijevska duhovnost aktualno odgovara na mnoge izazove današnjeg vremena; 
  • zašto se to smatra baš laičkom duhovnošću i savršeno odgovara posebno laicima u današnjem užurbanom svijetu;
  • što pripremaju Družba i SKAC za sve koji žele služiti i ljubiti Boga u svemu.

Ovo će također biti prigoda da se predstavi novi projekt Centar za duhovnost ignacije.hr koji potiče na osnaživanje duhovnog života kroz teološki kvalitetnu i integralnu duhovnu tradiciju sv. Ignacija, koja ima snagu na konkretan način odgovoriti na izazove i potrebe suvremenog čovjeka i svijeta. Centar pokazuje put prema Bogu kroz Duhovne vježbe i razlučivanje. Isusovci, zajedno sa suradnicima, to čine zahvaljujući vlastitom iskustvu i proučavanju ignacijevske tradicije.

Osim toga, biti će dostupna i neka izdanja ignacijevske duhovnosti po promotivnim cijenama. Neka nam ovaj susret bude na korist, sv. Ignaciju radost, a Bogu na slavu!