Ponekad se pitam gdje je Bog u nekim situacijama u mom životu i životima drugih ljudi. Poput Marije, ne uspijevam ga uvijek prepoznati. Čeznem za Božjom prisutnošću nesvjesna da je On uvijek tu. Zaboravljam da je u svakom trenu prisutan. Molim Te, Gospodine, da budem svjesna da si u blizini i da me nikad nećeš napustiti.