Pismo ocu Manuel Godinhu

Pobožan otac Manuel Godinhu bio je jako pogođen jer je smatrao kako mu je njegova služba prokuratora kolegija Coimbre bila prepreka u usavršavanju u duhovnom životu. U tom je smislu pisao svetom Ignaciju koji ga u sljedećem pismu tješi i ohrabruje, podsjećajući ga na nadnaravnu svrhu Družbe, koju posvećuju izvanjske dužnosti prihvaćene u poslušnosti.

Rim, 31. siječnja 1552.

Neka nam savršena milost i vječna ljubav Krista našeg Gospodina budu uvijek naklonjene i na pomoć. Primio sam vaše pismo, dragi brate u Kristu, i u njemu saznao za vaš dolazak u San Fins s braćom koja su tamo vaša odgovornost, te da je sve učinjeno što se tiče dužnosti poučavanja. Iako se čini da je zaduženje za zemaljske poslove ometajuće, i jest, ne sumnjam da s vašom dobrom i ispravnom nakanom, okrećete sve što činite u nešto duhovno za Božju slavu te da ste tako vrlo ugodni Njegovoj Božanskoj Dobroti. Jer smetnje koje prihvaćate za Njegovu veću službu u skladu s Njegovom Božanskom voljom koju vam tumači poslušnost, mogu biti, ne samo ekvivalent jedinstvu i obdržavanju neprekidne kontemplacije, nego još Mu prihvatljivije, gledajući kako one oblikuju aktivnije i snažnije milosti.

Neka Bog naš Stvoritelj učini da ovo dobročinstvo sačuva, i umnoži u vašoj duši, i dušama nas sviju. S pravom smatramo da je svaki projekt u kojem se čine dobročinstva na Božju slavu, vrlo svet i nama prikladan, a još više one aktivnosti u koje nas je postavilo nepogrešivo pravilo poslušnosti našim nadređenima. Neka On koji je dao Elizeju ovaj dvostruki duh, za koji kažete da je tako potreban, da i vama taj duh u izobilju. Neću biti nemaran u htijenju i moljenju za to od Njegovog Božanskog Veličanstva.

Ako, misleći jedino na Božju slavu, i dalje mislite da je Božja služba ovog posla i dalje neprikladna za vas, savjetujte se s tamošnjim poglavarima i oni će učiniti što je ispravno. Čak i ovdje, kao onaj kojem ste srcu bliski, neću posustati da vam pomognem. Neka nam svima pomogne Krist naš Gospodin sa svojom velikom milošću, da možemo spoznati Njegovu svetu volju i savršeno ju izvršiti. Vaš u Gospodinu…

Smjernice za produbljivanje:

  1. Kako se ti suočavaš s izazovima koji ti dolaze u svakodnevici? Vode li te oni Bogu ili od Njega?
  2. U čemu ti je potrebno veće povjerenje u Gospodina, da možeš nositi ono što stavlja pred tebe?
  3. Što je to neprikladno i neuredno u tvome životu? Što te udaljava od Boga i odnosa s Njime? Danas Ga traži milost da ti pokaže kako vršiti svoje odgovornosti da savršeno izvršiš Njegovu volju.