Pismo 1899

Čitamo nastavak jedne od najpotpunijih uputa koje je sv. Ignacije dao po pitanju postupanja članova Družbe u njihovoj službi bližnjima. Drugi dio tiče se načina izgradnje i ubiranja duhovnih plodova. U tu svrhu govori o osnovnim službama potrebnim za rad s bližnjima.

Rim, 13. lipnja 1551.

Drugi cilj

Što se tiče drugog cilja, prvenstveno brige za izgradnju i duhovnu dobrobit grada, potrebno je, osim pomaganja vanjskih molitvom i primjerima skromnosti i kreposti, truditi se to činiti pomoću sljedećih izvanjskih praksi:

 1. Učiti latinski i grčki te čak i hebrejski, sve one koji dođu, sukladno njihovim sposobnostima i vježbati studente u debatiranju i sastavljanju tekstova.
 2. Treba brinuti o tome da se djecu uči katekizam svaku nedjelju i blagdane, čak i tijekom tjedna, sljedeći pravila Rimskog kolegija ili nekog drugog koji se pokaže prikladnijim. Neka se ovo obavlja u kući ili prema prosudbi  na drugom prikladnom mjestu u blizini.
 3. Treba biti izrazito pažljiv da svi studenti razviju dobre navike. Ako je moguće, da dnevno pohađaju misu. Trebaju slušati propovijed na blagdane, kada se propovijeda. Trebaju se jednom mjesečno ispovijediti i izbjegavati bilo kakve psovke, te bogohulne i nepristojne razgovore.
 4. Trebalo bi se propovijedati nedjeljama i blaganima, ili tumačiti katekizam, ako zato postoje povoljni uvjeti.
 5. Ako se to može učiniti, potrebno je svećenicima držati predavanje o Svetom Pismu ili skolastičkoj teologiji, kao na primjer na temu sakramenata ili sažetih slučajeva savjesti.
 6. Posebna se pozornost treba posvetiti herezama, protiv kojih neka budu dobro naoružani. Neka imaju posebno na umu teme koje heretici najviše napadaju i pokušaju biti pažljivi u otkrivanju njihovih rana i primjeni lijekova. Ako se to ne može učiniti, neka se suprotstave njihovom lažnom naučavanju.
 7. Ljude neka nastoje dovesti na sakramente pokore i pričesti, te ih biti spremni i dijeliti.
 8. Moći ćete pomoći svima onima s kojima se susrećete ako se koristite duhovnim razgovorima, pogotovo ako u njima pronađete neku sklonost kojom se može koristiti. Prvi tjedan vježbi mogao bi se dati mnogima, ali sljedeći tjedni samo onima koje smatrate prikladnima za stanje savršenstva i onima koji stvarno žele pomoć.
 9. Trebate biti pažljivi u svojoj pomoći zatvorenicima, posjećivati zatvore ako možete i povremeno propovijedati te poticati zatvorenike na ispovijed i povratak Bogu. Slušajte njihove ispovijedi ako vam se za to pruži prilika.
 10. Ne zaboravite bolnice. Pokušajte utješiti i dati duhovnu pomoć siromašnima koliko god je moguće. Čak i na tim mjestima neki poticaju mogu biti korisni, osim ako okolnosti ne upućuju na drugačije.
 11. Generalno, pokušajte biti informirani o pobožnim djelima u gradu u kojem živite i činiti sve što je u vašoj moći kako biste im pomogli.
 12. Iako su predloženi mnogi načini pomaganja bližnjemu i pobožna djela, razboritost će vam biti vodič u tome što odabrati, uzimajući u obzir da ne možete učiniti sve. Ne smijete nikad izgubiti iz vida služenje Bogu, opće dobro i dobar glas Družbe.

Smjernice za produbljivanje:

 1. Čime ti hraniš svoju dušu za sve izazove koje imaš u danu?
 2. Kome te od tvojih bližnjih Bog šalje?
 3. U točki 12. Ignacije govori o razboritosti. Jesi li ti u ravnoteži u svemu što činiš? Uzimaš li previše ili premalo odgovornosti i obveza? Jesi li ustanju reći “ne” sebi ili drugima, u svrhu očuvanja nutarnjeg mira, ravnoteže u svakodnevnom življenju i odnosa s Bogom?