Koliko nas ima koji se zbog neznanja udaljujemo od Boga? I sam Bog preko proroka

Hošee kaže da njegov narod gine jer nema znanja (Hoš 4, 6). Misleći da činimo ono

što je Bogu milo, zapravo se, ako se ne vodimo ljubavlju, udaljujemo od njega. Ljubav

je srž. Sve Božje zapovijedi temelje se na ljubavi. Koja je njihova svrha? Ne da bismo

ih se pridržavali, već da nas pouče ljubiti. „Pridržavanje“ koje je nevoljko, ono uz

mrmljanje ili uspoređivanje ne donosi ploda, ne vodi k Isusu jer takvo postupanje nije

u skladu s njegovim zapovijedima, već je dokinuto, izokrenuto. Vršenje iz čiste

ljubavi, a ne zbog toga što nam je nametnuto, zbog toga što to svi čine pa ćemo i mi,

zbog toga što bismo nekad možda od pridržavanja mogli imati koristi i slično, nas

jedino vraća u njegovu blizinu. Tko bi onda i pomišljao na neku drugu korist kada veće

od te nema?

Pomozi nam da razumijemo što nas želiš sa svakom svojom zapovijedi poučiti da

bismo mogli ljubiti onako kako nas poučavaš, odnosno kako Ti ljubiš.