Sve stvari se rade kako da bi se pomoglo dušama da nađu Boga u svome životu. Sve se vrti oko toga: tražiti i nalaziti Boga u svemu. Naravno, do Boga je najlakše doći preko Njega samoga, kada zapravo On dođe k nama. Jedna od tih stvarnosti su sakramenti, posebica Euharistija u kojoj nam se daruje. To je najlakši način dolaska do Boga u smislu da Bog izravno djeluje na nas po svojoj milosti. Druga najlakša stvar za doći do Gospodina nama ljudima je Sveto Pismo jer je to sama njegova Riječ. No, postoji i treća varijanta – stvoreni svijet, druga osoba!

U jednom pismu Ignacije piše: “Vježbati u traženju prisutnosti Boga, našega Gospodina u svim stvarima, npr. u govoru, u hodu, u gledanju, kušanju, slušanju, razmišljanju, općenito u svemu što rade, ta, Božje je Veličanstvo ipak u svim stvarima po Božjoj prisutnosti, djelovanju i Njegovoj biti. Ova vrsta razmatranja pri kojem u svemu pronalazimo Boga, našeg Gospodina, lakša je nego kad se hoćemo uzdignuti apstraktnijim duhovnim predmetima u koju se pak možemo uživjeti samo s naporom.”

Ignacije je doživio to iskustvo Boga i posebno na njega upućuje u vježbama prema kraju Duhovnih vježbi kad upućuje vježbenika da promatra kako “Bog stanuje u stvorenjima: u počelima dajući im bivanje, u biljkama dajući im život, u životinjama dajući im osjećanje, u ljudima dajući im razumijevanje. Tako i u meni, dajući mi da postojim, živim, osjećam i mislim…” te “kako Bog djeluje i čini za mene u svim stvorenjima koja su na licu zemlje, to jest vlada se kao kakav radnik, tako, na primjer, na nebesima, u počelima, u biljkama, u plodovima…”

“Dobro je, vidjet ćete; budite otvoreni za to; možete dobiti na dar jedan trenutak ovog duhovnog iskustva koje će onda nositi cijeli vaš život. Onda ćete u svakoj kapi rose nalaziti sunce na nebu i sunce Božje. U svakom ljudskom liku, u svakom razgovoru, u tami i u svjetlu, u radosti i u nevolji ljudskog života, u žučnim svađama i u nagodbama, u otporima i kad vjetar puše u leđa, u pitanjima i u odgovorima, u Božjoj blizini i u njegovoj udaljenosti Bog u svemu”, piše Ignacije u svojim pismima.

U danima kada smo, preko Kristove muke i trenutaka u kojima se činilo da Boga nema, započeli proslavu Uskrsa i pobjede života, može svako od nas zamoliti za baš ovo iskustvo, Živog Boga u svojoj svakodnevici. Baš kao i na slici, Ignaciju se duša širila kad je promatrao zvijezde, a nekome će ljubav prema Bogu pomoći umnožiti mali mrav. Pokušaj. Zastani. Što ti je danas donijelo nadu, umnožilo vjeru ili probudilo Ljubav? Gdje ti se čini da je bio Bog?

Dio pisama preuzet je iz knjige Tražiti i nalaziti Boga u svim stvarima, autora Willia Lamberta, SJ.