Što su Konstitucije ili Ustanove Družbe Isusove?

Iako imaju pravnih elemenata, nisu kodeks. Iako imaju asketsko-duhovnih elemenata, nisu molitvenik ni asketski priručnik. Iako imaju pastoralnih smjernica, nisu pastoralni priručnik. U njima se miješaju pobožne misli s asketskim preporukama, teološka načela s konkretnim prijedlozima. U njima ima stranica koje su više duhovni traktat nego knjiga zakona. Konstitucije su prije svega knjiga života, odraz duha što ga je Bog upisao u srca prvih otaca isusovaca i izrekao u Duhovnim vježbama. Konstitucije oslikavaju isusovački portret, govore nam tko smo, pokazuju put koji isusovca vodi k Bogu. Kao i Duhovne vježbe Konstitucije nisu pisane da ih se čita, nego da se po njima živi. Nitko neće moći razumjeti Konstitucije, ako u izvjesnoj mjeri nije usvojio ignacijevsku karizmu.

Struktura Ustanova Družbe Isusove

Ustanove prate različite životne stadije jednog isusovca, od njegova primanja u Družbu pa do potpunog integriranja u apostolski organizam Družbe. Podijeljene su na deset dijelova. Sve smjera prema sedmom dijelu. Ignacije ga je napisao oko 1545. god. pod naslovom „Konstitucija o poslanju“. Prvih šest dijelova pripravlja isusovca na poslanje, a zadnja tri dijela govore kako sačuvati zajedništvo poslanih. Sva isusovačka formacija ide za tim da isusovca pripremi na poslanje.

Duh Ustanova

Prevladava mudra i razumna umjerenost. Vodi se računa o karakteru ljudi. Zanimljivo je da je Ignacijevo djelovanje doživljeno katkad kao autoritativni apsolutizam katkad kao pretjerano prilagođavanje pojedincima. U svakom slučaju, Ustanove ipak više očekuju od milosti/molitve, nego od ljudske pameti i napora. Čak i u stvarima koje se čine malo važnima (npr. ponizni poslovi), Ignacije podcrtava glavni cilj (za službu i radi „Gospodina i Stvoritelja”). Ustanove dakle govore o Većoj Božjoj slavu i ne misle toliko na kvantitetu djela i na rezultate nego prije svega na snagu i toplinu ljubavi, čistoće, iskrenosti, nutarnjeg odricanja, da se bližnjemu služi više djelima nego riječima. Zakonodavac Družbe naznačuje nekoliko polja aktivnosti pastoralnog djelovanja (davanje duhovnih vježbi, ispovijedanje, propovijedanje, djela milosrđa itd.), a ostavlja vremenu i prigodama brigu da se odluči koja aktivnost ovdje i sada više služi najvećoj proslavi Boga: ovdje će možda biti molitva najpotrebnija, drugdje neki posao; danas djela ljubavi, sutra znanost… U svemu tome naglašeno je načelo kvalitete kao plod duge kušnje i brižnog duhovnog i intelektualnog odgoja. Sposobnosti su pak različite: jedan je sposoban za jednu zadaću, drugi za drugu… „Družba je različitost povezana vezom ljubavi.” Očima uvijek uprtima u Boga Ustanove štite protiv opasnosti izlijevanja na van i predanja svijetu; opasnosti odveć forsirane i napete aktivnosti; malodušnosti, popustljivosti kad nema uspjeha i kada se ne shvate naše nakane, kad se dignu nepodnosive oluje (napadi, progonstva u povijesti Reda). Upućuju da u nutarnjoj raspoloživosti – ljubavi – počiva sva snaga i tajna Družbe Isusove. To je ljubav koja zna razlučivati, pročišćena/uzdignuta Duhom Svetim, radeći osobito tamo gdje je veća potreba i bijeda; zna razlučivati između hitnih/važnih služba.

Poslušnost redovnika treba dovesti do prave nutarnje slobode, do odcjepljenja od svojih iluzija i egoizama, do darivanja bezrezervnog Kristu (→ utjeha, snaga što ispunja srce). Tko se vodi Ustanovama ne živi sebi, niti uskom krugu obitelji, nego za Kristovo kraljevstvo. To je život apostola koji nema čvrst teren pod nogama…

Glavni izvori

P. Marko Matić, S.I.: Duh ustanova Družbe Isusove, članak u časopisu Obnovljeni život.

PAUL DE CHASTONAY, S.I, Die Satzungen des Jesuitenordens, Werden, Inhalt, Geistesart, Benzinger 1938, obradio je duh Konstitucija po temama istaknuvši u trinaest malih cjelina njihove glavne značajke: narav, teocentričnost, svršnost, poslanje, primat vrhunaravnog, obrazovanje i odgoj, princip kvalitete, diskretna ljubav, poslušnost, uprava, zajedništvo, aktualnost, ideal i realnost. (Provincijalat Hrvatske pokrajine Družbe Isusove u Zagrebu već od 1980. godine povremeno izdaje glasilo pod naslovom „Naš način postupanja“ u kojem donosi dokumente, razmišljanja i različita predavanja o Družbinoj duhovnosti. Dvadeset i drugi broj toga niza posvećen je „Duhu Konstitucija“.)

Hvala pateru Hrvoju Mravku na pripremi ovog teksta.