Prilikom Svjetskog dana izbjeglica koji se obilježava 20. lipnja, predstavljamo još jedan isusovački apostolat, a to je JRS – Isusovačka služba za izbjeglice.

JRS je međunarodna katolička humanitarna organizacija prisutna u više od 50 zemalja u svijetu. U Hrvatskoj djeluje od vremena Domovinskog rata. Misija Isusovačke službe za izbjeglice (JRS) je pratiti, služiti i zagovarati prava izbjeglica i svih prisilno raseljenih osoba.

JRS je osnovan 1980. na inicijativu isusovca p. Pedra Arrupea koji je tada bio i generalni poglavar Družbe, a kako bi se priteklo u pomoć humanitarnoj katastrofi koja je zadesila vijetnamski narod koji je bježao i stradavao na splavima.

Pišući o Arrupeu, koristili smo knjigu “Pedro Arrupe svjedok i prorok” pa tako i ovdje nalazimo zanimljivost da je Arrupe i sam imao iskustvo izbjeglištva: bio je skolastik kad su 1932. isusovci protjerani iz Španjolske. Tu je stvarnost doživio i sv. Ignacije, kada su tijekom ekstremne zime 1538. godine tisuće ljudi došle u Rim iz obližnjih gradova, a malo ih je uspijevalo ondje naći zaklon i adekvatnu hranu. Mnogi su bili prisiljeni spavati vani, što je umnažalo broj smrtnih slučajeva. Ignacije i njegovi “prijatelji u Gospodinu” te su se godine brinuli za vremenite potrebe više od 3.000 izbjeglica – pratili ih i služili im. Kako bi se pritom postiglo ono isusovačko “više” (magis) od karitativnog rješavanja problema, jasno je bilo da je potrebno i zagovaranje, kao treća dimenzija rada JRS-a. JRS nije samo organizacija koja se bavi izbjeglicama nego u sebi njeguje mentalitet “građenja mostova” između kultura te biti “muškarci i žene za druge” jer vjera je ta koja nas nadahnjuje da se zauzimamo za pravdu.

Svake godine Isusovačka služba za izbjeglice Svjetski dan izbjeglica obilježava molitvom, kojom se spominje stradanja, patnje, ali i nade i ustrajnosti milijuna izbjeglica diljem svijeta. U vrijeme osnutka JRS-a, na svijetu je bilo oko 5 milijuna izbjeglica, dok ih je danas više od 114 milijuna, prema izvještaju Agencije UN-a za izbjeglice. Od tog velikog broja, njih manje od tisuću do sad je pronašlo zaštitu u Hrvatskoj. Dojučerašnji stranci postaju susjedi, susjedi postaju prijatelji, prijatelji postaju obitelj, poručuju iz Isusovačke službe za izbjeglice. I u situacijama u kojima se čini kako nema nade – ostajemo s izbjeglicama kako bismo im vratili nadu i poručili im da ih svijet nije zaboravio i da nisu same.

Crkva obilježava Svjetski dan migranata i izbjeglica 29. rujna, a ove godine naslov Papine poruke za tu prigodu je Bog hodi sa svojim narodom. “Bog nije samo sa svojim narodom, nego je i usred svojega naroda, u smislu da se poistovjećuje s muškarcima i ženama na njihovu putu kroz povijest, posebno s posljednjima, siromašnima, marginaliziranima, kao da želi proširiti otajstvo utjelovljenja”, piše Papa.