Od Ignacija tebi, čitatelju #6 

Ignacijevo pismo 3014

Nastavljamo čitati što je Ignacije napisao Joani Argonskoj kako bi se izmirila sa svojim mužem Asconiusem Colonnom, vojvodom od Pallianija i Tagliacozza, od kojeg se otuđila.

Krajem studenog, 1552.

 1. Bilo bi to djelo većeg savršenstva, i prema tome ugodnije Kristu, našem Gospodinu, i više u skladu s Njegovim zakonom, jer On toliko voli mir između svih, čak i stranaca, da želi da odgodimo svoje prinose i žrtve dok se ne izmirimo. Koliko onda više traži mir između onih koje je sjedinio u sakramentu braka. Upravo o tom jedinstvu On govori u evanđelju “Čovjek će ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što dakle Bog združi čovjek neka ne rastavlja.” (Mt 19, 5-6)
 2. Bit će više u skladu sa zakonima na kojima je Njegovo Božansko veličanstvo utemeljilo sakrament braka, kao što nam Sveto pismo govori u mnogim odlomcima kada potvrđuje da je muž glava žene i da žene moraju biti podložne svojim muževima. Neka vam primjer bude Sara, koja je svojeg muža nazivala gospodarom.
 3. Također, to bi bio čin većeg pouzdanja u našeg Gospodina koji je zadovoljan povjerenjem koje mi polažemo u Njegovu providnost za nas. Navedeno ne bi bilo iskušavanje Njegovog Božanskog milosrđa. Mišljenje razboritih i učenih ljudi jest da je takvo povjerenje vrlo hvalevrijedno.
 4. Bilo bi to još ugodnije Bogu, jer lišava đavla oružja kojim nastoji uvrijediti Njegovo Božansko Veličanstvo, ne samo što se tiče vaše uzvišenosti nego i drugih ljudi.
 5. Bio bi to čin milosrđa prema senjoru Asconiusu, budući da je vaša namjera pridobiti ga na ovaj način (za što sam siguran da ćete uz pomoć našeg Gospodina i uspjeti) i dovesti ga u stanje koje će osigurati njegovo spasenje, te u kojem može živjeti više u Božjoj milosti i službi. Ovim činom kreposti vi ga obvezujete da se, zauzvrat, nastoji iskazati u svim kršćanskim krepostima.
 6. Bio bi to veliki čin milosrđa prema njemu, ne samo zato što bi ga to oslobodilo kućnih briga, kroz to što bi vaša uzvišenost preuzela brigu o upravljanju kućanstvom, kao što on i želi, već biste također doprinijeli miru i zadovoljstvu njegove duše i lijepu starost od koje sada, budući da je prešao šezdesetu, nije daleko. Tako bi mogao završiti svoj život u zajedništvu ljubavi sa ženom i djecom.
 7. Ovaj način izmirenja će brže i učinkovitije doprinijeti poboljšanju položaja vaših kćeri, kada dođu osvojiti senjor Asconiusovo srce.
 8. Čak će se i senjor Mark Anthony moći potpunije izmiriti sa senjorom Asconiusom, budući da njegova privrženost ocu ovisi o vašoj uzvišenosti. Tako će doći kraj nekim od njegovih sadašnjih kušnji.
 9. Vaša uzvišenost će time osloboditi vaše sluge i sluge senjora Asconiusa od mnogih strasti, grijeha i smetnji, a da ne spominjem vaše prijatelje i sljedbenike s obje strane, te im pružiti dobru priliku da se utješe u našem Gospodinu.
 10. Sve će žene dobiti primjer ponizne pokornosti i milosrđa koje trebaju imati prema svojim muževima.
 11. Takvim činom kreposti i plemenitosti duše vaša će uzvišenost dati svem svijetu, kojem je ova svađa bila velika prilika za “brbljanje” i ogovaranje, priliku za izgradnju i pružit im povod za slavljenje Boga našeg Gospodina.

Smjernice za produbljivanje

 1. Ignacije upozorava Joanu kako ona svojim ponašanjem može osigurati spasenje duše svoga muža. Pomažeš li ti svojim bližnjima s kojima svakodnevno živiš, radiš, susrećeš se, da budu bliže Bogu? Možda to možeš činiti nježnošću, ustupcima ili pak odrješitošću i postavljanjem granica. Kako oboje možete biti bliže Bogu?
 2. Razmisli o široj slici i kolikima u svojoj blizini možeš biti svjedočanstvo na rast ili propast. 
 3. Povjeri Bogu brigu za sebe i svoje odnose i moli Ga za milost da ti pomogne nasljedovati Ga u ljubavi.