Od Ignacija tebi, čitatelju #1

Ignacijevo pismo Filipu, španjolskom princu

Pismo 2627.

Pismo zahvale budućem Filipu II. za pruženu uslugu u poteškoćama koje su se pojavile u Toledu s nadbiskupom. Koristi priliku i moli ga da nastavi interesirati se za reformu samostanâ u Kataloniji, o kojoj su više puta razgovarali.

Rim, 3. lipnja 1552.

IHS. Moj gospodine u našem Gospodinu.

Neka vrhovna milost i vječna ljubav Krista našeg Gospodina pohodi Vašu Visost sa svojim presvetim darovima i duhovnim milostima.

Premda me veliki dug, ljubav i naklonost koju imam prema službi Vaše Visosti čine vrlo prisutnim svaki dan pred Bogom, našim Stvoriteljem i Gospodinom, odlučio sam napisati pismo i njime ponizno poljubiti ruke Vaše Visosti za milost koju ste svima nama udijelili (i tolike druge) zastupajući naše stvari pred gospodinom nadbiskupom, kao zaštitnik i pravi gospodar. Neka Bog, naše savršeno i vječno dobro, bude Vašoj Visosti beskrajna i sretna nagrada, čija je služba i slava pokrenula, a nadam se da će i dalje pokretati, kraljevsku i kršćansku dušu Vaše Visosti, tako da i dalje udjeljujete milost ovoj najmanjoj Družbi koja u potpunosti pripada Vašoj Visosti.  

Smatram također kako ne bih smio zaboraviti podsjetiti da kada sadašnji politički nemiri pruže priliku, kako se nadam u Gospodinu da hoće, Vaša Visost se udostoji sjetiti i izdati naredbu nastavka tako kršćanskog i svetog djela reforme samostanâ u Kataloniji, mislim da je to od velike službe Bogu našem Gospodinu, i kada dođe vrijeme, ja neću zaboraviti podsjetiti Vašu Visost.

Svidjelo se božanskoj i samoj Dobroti svima dati savršenu milost da Njezinu presvetu volju uvijek spoznamo i istu potpuno izvršimo.

Vašoj Visosti najponizniji i trajni sluga u Gospodinu našem, Ignacije.

Smjernice za produbljivanje

  1. Možeš li se prisjetiti kada ti je Gospodin dao na životni put neku osobu s kojom si mogao dijeliti o stvarima koje su ti važne, a ona se nakon toga odlučno zauzela kako bi ti pomogla? Prepoznaješ li Boga u tome? Ako da, možeš li reći kakav je Bog?
  2. Kad pogledaš svoj trenutni život, ljude u njemu i aktualne situacija, zove li te Bog da se zauzmeš za nešto ili nekoga, unatoč vlastitoj naravi, obzirima, strahu? 
  3. Možeš Bogu predati sve te trenutke i moliti za milost da gdje osjećaš poziv, možeš osjetiti i potpuno izvršiti Njegovu presvetu volju.