Ovaj mjesec počinjemo s prvim edukacijama ove akademske godine! Edukacije su usmjerene usvajanju navika i vještina koje pomažu bolje i svjesnije živjeti svoju svakodnevnicu. Način provođenja i sadržaj edukacija ukorijenjeni su u praksama isusovačke duhovnosti. Teme koje će biti obrađene ove akademske godine su: 

Komunikacija – Više u zajedništvo (studeni – prosinac 2022)
Upravljanje vremenom – Više od vremena (studeni – prosinac 2022)
Emocije – Više od doživljaja  (siječanj – veljača 2023)
Granice – Više u slobodu (ožujak 2023). 

Sve teme će biti obrađene u više termina radionica, a od sudionika se očekuje prisutnost na svim radionicama pojedinog ciklusa, osobni rad u obliku domaćih zadaća i pripremnih zadataka te ispunjavanje evaluacije radionica. U utorak, 8. studenog, otvaramo prijave za prva dva ciklusa: 

Prijavnica za Više u zajedništvo (Komunikacija)

Cilj ciklusa radionica o komunikaciji je osvijestiti vlastitu ulogu i ponašanje u komunikaciji s drugima te vježbati vještine šutnje, slušanja i govorenja u svrhu postizanja međusobnog razumijevanja i zajedništva. Radionicu vodi psihologica Katarina Šimić, a namijenjene su onima koji: 

  • se ponekad osjećaju nemoćno u razgovorima s drugima
  • su prepoznali da im razgovori s nekim osobama u jednom trenutku zapnu
  • bi voljeli znati kako nam sv.Ignacije može pomoći u razgovorima
  • žele da ih razgovori međusobno približavaju, a ne udaljavaju

Ovaj ciklus radionica odvija se kroz četiri termina: 24.11, 1.12, 8.12 i 15.12 od 18:00 do 20:00 u SKAC Klubu (Palmotićeva 31, ulaz iz Draškovićeve 54). Prijavom na ciklus, prijavljujete se na sve četiri radionice i obvezujete se na dodatni individualni rad (60 – 90 min tjedno). 

Prijavnica za Više od vremena

Od svega što nam je darovano (talenti, odnosi, život),  vrijeme zahtijeva posebnu pažnju budući da ne znamo koliko ga imamo. Ove godine organiziramo ciklus radionica upravljanja vremenom koje će se održavati srijedom od 18:00 – 20:00 na sljedeće datume:  30.11., 7.12 i 14.12. u SKAC klubu (Palmotićeva 31, ulaz iz Draškovićeve 54). Radionice vodi Marija Selak, a namijenjene su vama:

  • ako svoje aktivnosti često završavate mišlju: da sam za ovo imala bar još malo vremena;
  • ako vaš dan završava sa preplavljujućim osjećajima jer je još toliko toga za učiniti; 
  • ako želite jasniju orijentaciju u slaganju prioriteta;
  • ako imate toliko to do lista da trebate to do listu da ih popratite;
  • ili još više, ako ni ne radite to do liste;
  • ako želite kvalitetnije provoditi i svoje slobodno vrijeme.

Prijavom na ciklus, prijavljujete se na sve tri radionice i obvezujete se na dodatni individualni rad (dnevno 15 minuta, što je tjedno gotovo 2 sata). 

Za preostala dva ciklusa radionica, prijave će biti otvorene uoči održavanja prema gore navedenom rasporedu. Za više pitanja i informacija, javite se na volonterski.centar@skac.hr.