Ovo je rečenica s kojom su počele moje DV u svakodnevici. Pater je o životu propovijedao kroz sliku broda. Brod je moj život, tijelo, duh, duša, ja sam za njegovim kormilom. More je svijet i sve što me okružuje. Brod ima svoj kompas- alat koji mi pomaže da prepoznajem smjer kretanja, dubinu mora, udaljenost od hridi i obale. Moj kompas života može biti ovo načelo. To načelo nije Bog, ali me vodi Bogu. Ono mi pomaže znati jesam li u pravom smjeru, prepoznavati lahore i vihore, ono mi pomaže isplovljavati, ploviti, usidriti se, pustiti moru da me nosi. Brod nekad plovi kroz tamno more i tamno nebo kroz koje vidim tek koji metar od sebe, srećom- kompas vidi malo dalje. Danju je lakše- onda bolje i dalje vidim, jer me Svjetlo Dana obasjava. 

U mom brodu se ponekad prevoze i drugi ljudi, njihova prtljaga i tereti. Nekad je nužno ostaviti ponešto od toga na obali- da bismo svi zajedno na drugu stranu mogli poći. Ponekad se dogodi da i neke ljude ostavljam na obali- jer me ne podupiru u mom određenju. Često je puta to bila moja obitelj.

Dužina, boja, kabina, vesla, i motor broda su – ostale stvari da postignem svrhu za koju sam stvorena. Stoga su moje haljine, cipele i torbice prepuštene izboru moje slobodne volje, i nisu mi zabranjene. 

U mom brodu nekad ponestane goriva, a ni vjetra nema. Tada konačno puštam i Tebe  na svoj brod, u srce, tijelo, život-  da zaplovim u moru Tvoje milosti, dok me nose valovi Tvoje Ljubavi. 

Odvaži se i ti zaploviti u moru Njegove Ljubavi. Prijavi se duhovne vježbe u svakodnevici i pođimo zaJedno u dubinu. Prijavnicu i uvjete možeš pronaći na POVEZNICI.