Danas slavimo još jedan marijanski blagdan, koji nam može još više približiti srce i značaj Marije, upoznati nas s njezinim poslanjem i još jednom nas podsjetiti o ljepoti pobožnosti našoj Majci. Radi se o blagdanu Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije. Marija je bila puna milosti dobivenih od Boga i živjela je život posve bez grijeha. Marijino bezgrešno začeće je dogma koja se odnosi na začeće bez nasljedstva istočnog grijeha, odnosno na trenutak u kojem je u krilu Joakima i Ane začeta Marija, a ona je jedinstvenom Božjom povlasticom očuvana od svake mrlje istočnog grijeha i posvetnom milošću živjela život bez grijeha.
 
Katekizam Katoličke Crkve ovo naučava o Bezgrešnom Začeću:

„Da bi bila Spasiteljeva Majka, Marija je ‘bila od Boga nadarena darovima koji su u skladu s tako uzvišenom ulogom’. Anđeo Gabriel, u času navještenja, pozdravlja je kao ‘milosti punu’ (Lk 1,28). I doista, da bi navještaju svoga poziva mogla dati slobodan pristanak svoje vjere, bilo je potrebno da bude sva nošena Božjom milošću.
Tijekom vjekova Crkva je postala svjesna da je Marija, ispunjena Božjom milošću, bila otkupljena već od svoga začeća. Tako dogma o Bezgrešnom Začeću, koju je proglasio papa Pio IX. izjavljuje: Preblažena Djevica Marija u prvom trenutku svoga začeća, jedinstvenom je milošću i povlasticom svemogućega Boga, u predviđanju zasluga Isusa Krista Spasitelja ljudskog roda, bila očuvana od svake ljage istočnoga grijeha“.

Blagdan Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije utemeljio je papa Siksto IV. godine 1476., a dogmu je svečano proglasio, papa Pio IX.  u poslanici “Ineffabilis Deus”, na današnji dan 1854. godine.

Naša Majka Marija, cijelim svojim životom i predanjem Bogu, uzor nam je u našem poslanju, a to je ljubav. Ljubav prema Bogu, bližnjima i sebi. Preko nas, koji ljubimo druge Kristovom ljubavlju, Bog pobjeđuje grijeh i rasvjetljuje tminu ovog svijeta. Pozvani smo biti instrumenti Njegove ljubavi i svakom čovjeku, ma kako grešan bio, pokazati da je ljubljen, vrijedan, dragocjen i da je Božje dijete. U tome nam može pomoći Blažena Djevica Marija, bezgrešno začeta, puna majčinske ljubavi za svaku izgubljenu ovčicu.
Utecimo se Mariji riječima sv. Maksimilijana Kolbea, utemeljitelja Vojske Bezgrešne:

“Bezgrešna – evo našeg ideala!
Približiti se Njoj, postati sličnima Njoj, dopustiti da Ona zaposjedne naše srce, kao i čitavo naše biće, da Ona živi i djeluje u nama i preko nas, da Ona sama ljubi Boga našim srcem, da Joj pripadamo bez ikakve zadrške!”