Udruga za očuvanje planeta „I stvori Bog Zemlju“ u petak, 13. ožujka 2020.  u 17:00 sati u dvorani uz Baziliku Srca Isusova, Palmotićeva 31, Zagreb organizira 3. radionicu o primjeni enciklike pape Franje Laudato si – o brizi za zajednički dom u svakodnevnom životu.

Tema treće radionice je  zaštita i očuvanje vode i šuma. Voda je nužna za život isto kao i šume koje proizvode kisik i  pohranjuju ugljikov dioksid.

Irma Popović Dujmović iz Svjetskog fonda za zaštitu prirode (WWF Adria) upoznat će nas s načinima kako možemo smanjiti potrošnju tih dragocjenih prirodnih resursa i pomoći u njihovom očuvanju. 

Udruga „I stvori Bog zemlju“ organizira tečaj primjene enciklike Laudato si u svakodnevnom životu vezano uz probleme zaštite okoliša kojih se enciklika dotiče kako bi vjernicima praktično pomogla u odazivu na promjenu životnog stila u smjeru ekološkog obraćenja, na koje nas poziva papa Franjo.  Samo malim promjenama u svakodnevnom ponašanju svatko od nas može podržati globalna nastojanja za očuvanje našeg zajedničkog doma čime iskazujemo ne samo ljubav prema Ocu već i braći i sestrama ali i cjelokupnom stvorenju, uzimajući za uzor svetog Franju Asiškog.

Enciklika nas potiče na brigu o Zemlji kao našem zajedničkom domu, podsjećajući kako je u svojoj „Pjesmi stvorova“ (Hvaljen budi – Laudato si) sveti Franjo Asiški zove sestrom i majkom. Papa Franjo je Zemlju ubrojio među „siromahe“ kojima je potrebno naše milosrđe. Jer, kako piše u enciklici: „Ta sestra jeca zbog zla koje joj nanosimo, zbog neodgovornog korištenja i zlouporabe dobara koje je Bog stavio u nju. Odrastali smo misleći da smo njezini vlasnici i gospodari, kojim je dopušteno pljačkati je do mile volje. Nasilje koje prebiva u ljudskom srcu, ranjeno grijehom, očituje se također i u znakovima bolesti koje primjećujemo u tlu, vodi, zraku i živim bićima. Zbog toga se među najzanemarenije i najzlostavljanije siromašne ubraja naša potlačena i opustošena zemlja.“

Na poticaj enciklike pape Franje Laudato si o brizi za zajednički dom, naš planet Zemlju, iz Zaklade Rhema krenula je inicijativa za osnivanje Udruge za očuvanje planeta „I stvori Bog zemlju“. Udruga je ekumenski usmjerena, a u središte svog djelovanja stavlja ekološko obraćenje, koje podrazumijeva spoznaju da je Zemlja i sve stvoreno dar Očeve ljubavi, pri čemu je čovjek vrhunac Božjeg stvaranja kome je dano da time u ljubavi upravlja, a ne uništava. Osnivači Udruge žele svojim radom potaknuti vjernike da u punoj slobodi, iz zahvalnosti i ljubavi prema Stvoritelju, promijene ponašanje i životne navike koje doprinose ekološkoj krizi.