Gospodine Isuse, evo Ti kažeš kako su Otac i Sin jedno. Oca nazivaš Gospodarom Neba i Zemlje, a za Sina kažeš kako je krotka (koji je vrlo blag, krotak kao janje, stidljiv, popustljiv) i ponizna srca. Daješ mi svoje zapovjedi kao sladak jaram (drvena naprava – okvir u koji se upreže tegleća životinja) i breme lako. I za mene je Gospodine Isuse ovo radosna vijest, jer tvoj jaram čuva naše prijateljstvo i tvoje breme mekša moje kameno srce.