Na svakoj svetoj misi događa se lomljenje kruha. Isus nam se daje u maloj bijeloj hostiji. Kad god primim pričest, osjećam da mogu pobijediti svaku napast i kušnju jer je Isus sa mnom. Obilje milosti primamo sakramentom Euharistije. Gospodine, molim Te da blagovanjem Tvoga Tijela postajem svakim danom sve više Tebi slična.