Dvojica učenika nisu bili sigurni što se zaista dogodilo. Posumnjali su da je Isus Sin Božji i da je istina ono što je naučavao. Pitam se vjerujem li snažno. Javljaju li se sumnje? Gospodine, molim Te, ojačaj moju vjeru. Daj da uvijek budem svjesna da si Ti Krist, pravi Bog i pravi čovjek.