I ja sam se, kao i Židovi, zaprepastila kada sam čula da „Tijelo Kristovo“ nije samo simbolika. Nije mi bilo jasno kako je to moguće da se blaguje nečije tijelo i krv. Ne mogu reći ni da mi je sada do kraja jasno, ali raduje me pomisao na to da mi moj Bog želi biti toliko blizu da mi daje samoga Sebe. Ne vidim Te. Skriven si mi u toj maloj hostiji, ali vjerujem da u njoj živiš za mene i po njoj dolaziš k meni. „Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu.“ Smiruje me i raduje što, unatoč svim mojim ludostima, želiš ostati u meni. Želiš ostati sa mnom. Želiš da živim. Hvala Ti, Isuse. Sada i ja želim zauvijek živjeti s Tobom.