„Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke.“ Kakav je stav moga srca kada primam euharistiju, je li euharistija središte moga života, osjećam li sjedinjenje s Kristom? Slika moga odnosa s Bogom, s drugim ljudima, odnosa prema životu očituje se u stavu moga srca kada primam kruh života, živog Isusa.