„Vidjeli ste me, a opet ne vjerujete.“ Sram me koliko se često pronalazim u ovome. Vidim kako jasno djeluješ u mome životu, a opet dođe period kada toliko sumnjam da imam dojam kao da sam ponovno na početku. Ti vidiš moju nevjeru i svejedno ne odustaješ od mene. Toliko me ludo voliš. Ja sumnjam, a Ti si uporan i ponovno me podsjećaš zašto si došao. Podsjećaš me da je sam Tvoj boravak na zemlji, Isuse, bio da povjerujem kako bi me mogao spasiti. I kada sumnjam i mislim da sam sve izgubila, Ti mi ponovno dolaziš i naviještaš mi iznova. O moj Isuse, nemoj mi nikada prestati naviještati svoju ljubav i radost spasenja.